Henkilötietolain 22.4.1999/523 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste

Henkilötietolain 22.4.1999/523 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste

Rekisteriselosteen laatimispäivä 11.10.2011.

Rekisterin nimi

Iitin Latu ry:n Internet-sivujen käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä

Iitin Latu ry
c/o Seppo Arola
Sampolantie 189
47400 Kausala

Yhteyshenkilö

Harri Forsgren
Jokuentie 97 F
47400 Kausala

Puhelin: 040 5344 342

Sähköposti: HarriF.IitinLatu@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjärekisteri on luotu sivuston sisällöntuottajien tunnistamiseksi ja rajaamiseksi. Käyttäjätunnuksen luoneille Iitin Ladun jäsenille voidaan lisäksi tuottaa sivustolla yksilöityjä palveluja. Tietoja käytetään myös tilastointiin sivuston kehittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Tunnuksen luoneilta käyttäjiltä talletetaan:

  • Käyttäjätunnus
  • Salasana suojatussa muodossa
  • Sähköpostiosoite

Kaikilta käyttäjiltä talletetaan:

  • Käyttäjän itse syöttämää tietoa
  • Käyttäjän yhteyden IP-osoite määräajaksi
  • Tieto käyttäjän sivustolla vierailemista sivuista määräajaksi

Käyttäjätunnukset ja käyttäjien tuottama sisältö sivuille ovat julkista tietoa.

Tietolähteet

Käyttäjärekisterin kaikki tieto on saatu käyttäjältä itseltään. Erityisesti Suomen Ladun ylläpitämästä jäsenrekisteristä ei siirretä tietoa tähän rekisteriin.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain käyttäjän yksikäsitteisellä suostumuksella tai lain velvoittamista syistä. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterin käyttöoikeudet ovat vain niillä henkilöillä, joiden tehtävät edellyttävät sinne pääsyä.